A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад

"Білицький професійний ліцей"

ЗВІТИ

Дата: 24.01.2024 13:44
Кількість переглядів: 60

Звіт про навчальну роботу ДНЗ «Білицький ПЛ»                                                  за І семестр 2023-2024 н.р.

Державний навчальний заклад «Білицький професійний ліцей» -заклад професійної (професійно-технічної) освіти , що здійснює підготовку кваліфікованих робітників за ліцензованими професіями з одержанням повної загальної середньої освіти для  виробничих підприємств гірничої промисловості, фірм, виробничо- комерційних підприємств сфери громадського харчування.

У своїй діяльності ДНЗ «Білицький ПЛ» керується Конституцією України, Законами України: «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Положенням про професійно-технічний навчальний заклад», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами України, Статутом ДНЗ «Білицький ПЛ».

  У навчальному закладі в наявності нормативно-правові документи, що регламентують діяльність ДНЗ «Білицький ПЛ». Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за професіями: Електрослюсар підземний,маиніст підземних установок, гірник підземний та Кухар,кондитер.

   З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації, а саме: робочі освітні програми, що відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик з даних професій, робочі навчальні плани за погодженнням з роботодавцями, тематичні плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій. Навчання здійснюється на базі базової загальноосвітньої підготовки. Вивчення предметів загальноосвітнього циклу здійснюється за робочими навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України.

  Освітній процес в ДНЗ «Білицький ПЛ» в першому семестрі 2023-2024 н.р.  здійснювався у відповідності до Плану роботи навчального закладу на 2023-2024 навчальний рік, затвердженого педагогічною радою , на підставі затверджених навчальних планів і програм.  В період запровадження воєнного стану  в наслідок агресії РФ навчання здійснюється за дистанційною формою.                                                                                       Навчально- методичний супровід освітнього процесу в період дистанційного навчання здійснюється згідно «Положення про дистанційне навчання». Організація навчання відбувається  на платформі Microsoft Teams, на базі якої проводяться онлайн уроки та здійснюєтьсяся зворотній зв’язок педагогів зі здобувачами освіти. Створені 2 навчальні групи, де відповідно до навчального плану охоплено вивчення освітніх компонентів (навчальних предметів). Викладачі та майстри виробничого навчання мають змогу розміщувати навчальний матеріал, презентації, відео, інструкційні карти, таблиці, тестові завдання, доступ до яких надано здобувачам освіти конкретно до професії та предмету. Створений електронний розклад уроків  для викладачів, який дає змогу здійснювати моніторинг проведення онлайн уроків та інформувати класними керівниками учнів групи про їх проведення. Класними керівниками та  майстрами виробничого навчання створено навчальні групи в Viber для оперативного зворотного зв’язку зі здобувачами освіти та батьками, обміну інформацією щодо організації навчання, змін в розкладі уроків, надання індивідуальних консультацій, вирішення організаційних питань .                                                                                                    Всі педагогічні працівники мають достатній рівень опанування технологіями онлайн-навчання. В своїй роботі вони використовують різноманітні онлай застосунки та освітні платформи для проведення дистанційного навчання. Зокрема: онлайн-дошки для дистанційного навчання Whiteboard, Jamboard, Padlet,освітні платформи «На урок» та «Всеосвіта», Prometheus, . ЕдЕра, інноваційні сервіси штучного інтелекту (ChatGPT), відео уроки Всеукраїнської школи онлайн та You Tube-каналу, а також створюють власні відео уроки. Для гейміфікації навчального процесу використовують додатки Kahoot,  LearningApps, генератор ребусів та ін.                                      Загальноосвітня підготовка                                                                                   Здобуття нашими учнями якісної повної загальної середньої освіти - це важлива ланка роботи нашого навчального закладу. В основному робота викладачів загальноосвітніх дисциплін у першому семестрі проводилася в напрямку ліквідації прогалин у знаннях наших учнів за базову середню освіту, освітніх втрат під час дистанційного навчання із-за  пандемії короно вірусу Covid-19і запровадження воєнного стану в Україні та підвищення якості знань. Навчальний процес із загальноосвітньої підготовки проводився відповідно до освітніх програм та методичних рекомендацій затверджених МОН освіти. Питання стану викладання загальноосвітніх предметів слухали на засіданнях педагогічної ради, на засіданнях методичної комісії, а також на початку семестру проводився моніторинг навчальних досягнень з української та англійської мов, математики та історії України,а в кінці  - семестрові контрольні роботи з цих та інших предметів. Викладачі загальноосвітніх дисциплін працюють над оновленням матеріалів з професійного спрямування викладання предметів, опанування освітніх платформ для проведення уроків в період дистанційного навчання, зокрема, завдання для контролю знань учнів та різнопланові авторські задачі та матеріали з предметів.

 Результати виконання навчальних планів і програм,проведення онлайн уроків та % якості знань учнів представлені в таблиці 1.                                    

 

 

 

 

 

 

Таблиця1.

з/п

 

Назва

предмета

 

№ групи

Кількість годин

Прове

дено

онлайн

уроків

 

Кількість учнів за рівнями навчальних досягнень

% якості знань

За планом

Факти

чно

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1

Українська мова

31-21

34

34

19

-

4

6

3

30,8

33-21

34

34

21

1

7

8

1

47,1

2

Українська література

31-21

17

17

11

-

3

8

2

23

33-21

34

34

15

1

9

5

2

58,8

3

Англійська мова

31-21

17

17

0

-

1

9

3

7,7

33-21

34

34

0

-

5

12

-

29,4

4

Історія України

31-21

17

17

9

-

10

3

-

76,9

33-21

17

17

9

3

8

6

-

64,7

5

Математика

31-21

17

17

12

-

-

9

4

0

33-21

34

34

28

-

3

12

2

17,6

6

Захист України

31-21

17

17

11

3

8

2

-

84,6

33-21

51

51

14

6

8

3

-

82,4

7

Фізкультура

31-21

51

51

18

5

1

7

-

46,2

33-21

51

51

16

4

7

6

-

64,7

8

Фізика

31-21

17

17

9

-

3

6

4

23

33-21

68

68

35

-

6

10

1

35,2

9

Біологія

31-21

17

17

7

-

4

6

3

30,8

33-21

34

34

15

-

7

9

1

41,2

10

Хімія

31-21

17

17

6

-

3

7

3

23

33-21

34

34

10

-

6

10

1

35,2

11

Географія

31-21

17

17

9

-

10

3

-

76,9

33-21

17

17

9

3

8

6

-

64,7

12

Інформатика

31-21

17

17

12

-

6

7

-

46,2

33-21

17

17

10

8

6

4

-

82,4

13

Технології

31-21

17

17

12

1

7

5

-

61,5

33-21

17

17

8

-

6

11

-

35,2

 

Наявність оцінок початкового рівня у деяких учнів – наслідок низьких знань за курс базової середньої школи, невідвідування онлайн уроків та невиконання домашніх завдань.

Здійснення професійно-теоретичної та професійно - практичної підготовки

Підготовка кваліфікованих робітників в ДНЗ «БілицькийПЛ» здійснювалася згідно ліцензованих професій. Всі професії забезпечені робочими навчальними планами, які розроблені у відповідності з Типовою базисною структурою та Державними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти і своєчасно погоджені із підприємствами-замовниками робітничих кадрів, обласним навчально-методичним центром професійно-технічної освіти і затверджені Департаментом науки і освіти Донецької обласної державної адміністрації. З кожної професії є в наявності необхідна навчально-програмна та облікова документація. Стан ведення обліково-плануючої документації та комплексно - методичного забезпечення предметів і професій контролюється в.о. директора  та методистом ліцею. Підготувати доброго фахівця незалежно від форми навчання – саме таке завдання сьогодні є перед викладачами професійно-теоретичної підготовки та майстрами виробничого навчання. В зв’язку з подіями, які відбуваються в нашій державі, навчання учнів в першому семестрі виявилося непростим. Всі заняття виробничого навчання проводяться в онлайн-режимі. Майстри виробничого навчання демонструють прийоми роботи, публікують інструкційні карти, надають індивідуальні консультації, учні відправляють фото та відеозвіти робіт. На даному етапі на навчанні в закладі перебуває 2 групи третього курсу. Одна група на виробничій практиці на підприємстві.

Результати виконання навчальних планів і програм,проведення онлайн уроків та % якості знань учнів представлені в таблицях 2 і 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

з/п

 

Назва

предмета

 

№ групи

Кількість годин

Прове

дено

онлайн

уроків

 

Кількість учнів за рівнями навчальних досягнень

% якості знань

За планом

Факти

чно

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1

Гірниче шахтне

обладнання

31-21

17

17

9

3

3

7

-

46,2

2

Гірнича електротехніка

31-21

51

51

23

3

3

7

-

46,2

3

Рудникова автоматика

31-21

34

34

15

3

1

9

-

30,8

4

Читання креслень

31-21

17

17

6

4

3

6

-

53,8

5

Основи матеріалознавства

31-21

17

17

7

4

3

6

-

53,8

6

Виробниче навчання

31-21

204

204

68

4

2

7

-

46,2

 

Таблиця 3

з/п

 

Назва

предмета

 

№ групи

Кількість годин

Прове

дено

онлайн

уроків

 

Кількість учнів за рівнями навчальних досягнень

% якості знань

За планом

Факти

чно

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1

Технологія приготування їжі з основами товарознавства

33-21

51

51

21

-

6

11

-

35,2

2

Устаткування підприємств харчування

33-21

9

9

4

-

6

11

-

35,2

3

Організація виробництва та обслуговування

33-21

8

8

3

-

6

11

-

35,2

4

Виробниче навчання

33-21

102

102

34

6

9

2

-

88,2

Перспективні напрямки роботи навчального закладу в другому семестрі 2023-2024н.р.

- збереження учнівського та педагогічного колективу;

- проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів професійної (професійно-технічної ) освіти;

- впровадження сучасних освітніх методів навчання (робота з організації дистанційного навчання);

- забезпечення умов щодо вдосконалення організації та методики викладання уроків теоретичного навчання з метою індивідуального розвитку учнів, досягнення ними належного рівня знань ;

- сприяння впровадженню освітніх та новітніх виробничих технологій, спрямованих на розвиток особистості учня, створення ситуацій життєвого успіху;

- сприяння участі педагогів у освітніх програмах і заходах, зокрема, навчання на освітніх платформах, які впроваджує Інститут модернізації змісту освіти, Академія педагогічних наук України, участь у педагогічних конференціях, вебінарах, створення електронних навчальних посібників з метою підвищення педагогічної майстерності.

 - інтеграція інформаційних і комунікаційних технологій в процес теоретичної та професійної підготовки.

- зобовязати викладача англійської мови Пономарьову О.Ю. проводити не менше 30% уроків в синхронному режимі, а не лише надсилати учням завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень